رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

اسامی برندگان «برنامه سحر ماه رمضان» - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اسامی برندگان «برنامه سحر ماه رمضان»

 

 
------

اسامی برندگان مسابقه «برنامه سحر ماه رمضان»

 
 ---

نام و نام خانوادگی

  شماره تماس    

     
1- کیوان کریمی
 1020 --- 0930
     
2- مصطفی رجایی
  4587 --- 0918
     
3- محمد شمشیری
   7738 --- 0918
     
4- قاسم محمودی
 1268 --- 0918
     
5- سید مرتضی اشرفی
 1553 --- 0918
     
6- اکرم مجیدی
 8409 --- 0918
     
7- فاطمه سالاری
5695 --- 0918
     
8- زهره نکونام
4052 --- 0918
     

 

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __