جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

آزمون مالیاتی ها - نمایش محتوای خبر

 

 

آزمون مالیاتی ها

آزمون مالیاتی ها

آزمون مالیاتی ها

همزمان با سراسر کشورآزمون تعیین سطح سازمان امور مالیاتی در اراک برگزار شد.

مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی گفت : چهارصد و هشتاد و هشت کارشناس و مدیر امور مالیاتی استان در این آزمون حضور دارند.

سالارفر ، هدف از برگزاری این آزمون مشخص شدن نقاط ضعف و قوت کارکنان و کارشناسان و برنامه ریزی برای نقاط ضعف احتمالی در طول سال است.

این آزمون در رشته های حسابداری، حسابرسی، قانون مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق قانون مدنی برگزار شد .

این آزمون در شش سطح کارشناسان مالیاتی (به عنوان پایین ترین سطح)کارشناسان ارشد مالیاتی ، رئیس گروه مالیات ، رئیس امور مالیات و معاون مالیاتی و گروه فناوری و حقوقی برگزارشد.

نتایج آزمون دو هفته دیگر در سایت امور مالیاتی قابل مشاهده خواهد است.