جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

ارزیابی مدارس شهرستان اراک توسط کمیته صیانت از حقوق شهروندی - نمایش محتوای خبر

 

 

ارزیابی مدارس شهرستان اراک توسط کمیته صیانت از حقوق شهروندی

ارزیابی مدارس شهرستان اراک توسط کمیته صیانت از حقوق شهروندی

ارزیابی مدارس شهرستان اراک توسط کمیته صیانت از حقوق شهروندی

ستاد صیانت از حقوق شهروندی استانداری مدتی است ادارات، نهادها و سازمانها را به لحاظ کیفی و کمی مورد ارزیابی قرار می دهد.

خانم کسایی پور معاون دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: این کمیته به همراه کارشناسانی از استانداری، اموزش و پرورش 34 مدرسه روستایی و حاشیه ای و 100 مدرسه شهری اراک را در ماه اردیبهشت مورد ارزیابی توسط دانش آموزان و معلمان قرار می دهند و مطالبات آنها پس از پر کردن فرم ها و تشکیل پرونده به اداره کل ارجاع می دهد.