سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

ارزش افزوده فروش خودرو رنو در ساوه برابر با درآمد استان است - نمایش محتوای خبر

 

 

ارزش افزوده فروش خودرو رنو در ساوه برابر با درآمد استان است

ارزش افزوده فروش خودرو رنو در ساوه برابر با درآمد استان است

ارزش افزوده فروش خودرو رنو در ساوه برابر با درآمد استان است

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شواری اسلامی گفت : با توجه به درآمد استان براساس ارزش افزود : فروش خودروهای این شرکت می تواند در رونق صنعت و بودجه استان تاثیر بسزایی داشته باشد.

منصوری افزود : این صنعت برتردر فاز اول هر ساعت 30 خودرو تولید می کند و در فازدوم تولید این خودرو 60 دستگاه درساعت برسد که میتواند سالانه 10 تا 20 هزارمیلیادر تومان فروش داشته باشد که مجموعا سالانه چهارصد هزارخودرو تولیدمی شود.

وی ادامه داد : دراین مجموعه 5 تا 6 هزار نفر مشغول بکار می شوند وبیش از صد هزار نفر فرصت شغلی در قطعات خودرو ایجاد می شود.

معاون امور اقتصادی و بین المللی استاندار هم گفت : موقعیت جغرافیایی استان مرکزی بعنوان کریدر شمال به جنوب و شرق به غرب ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

افشون افزود : این شرکت جانمایی خوبی در استان انجام داده است و این شرکت توانش را در انتقال تکنولوژی صرف کند.

وی ادامه داد : استان مرکزی از لحاظ صنایع سنگین و مادر دومین استان کشور است و همه مدیران استان عزم کردند که بتوانند اعتماد سرمایه گذار خارجی و داخلی را جذب کنند و در این کار موفق بوده اند.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذری هم گفت : حجم سرمایه گذاری این شرکت 400 میلیون یورو با مشارکت 60 درصد طرف فرانسوی و 40 درصد سرمایه گذار ایرانی است.

ارزش افزوده فروش خودرو رنو در ساوه برابر با درآمد استان است

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شواری اسلامی گفت : با توجه به درآمد استان براساس ارزش افزود : فروش خودروهای این شرکت می تواند در رونق صنعت و بودجه استان تاثیر بسزایی داشته باشد.

منصوری افزود : این صنعت برتردر فاز اول هر ساعت 30 خودرو تولید می کند و در فازدوم تولید این خودرو 60 دستگاه درساعت برسد که میتواند سالانه 10 تا 20 هزارمیلیادر تومان فروش داشته باشد که مجموعا سالانه چهارصد هزارخودرو تولیدمی شود.

وی ادامه داد : دراین مجموعه 5 تا 6 هزار نفر مشغول بکار می شوند وبیش از صد هزار نفر فرصت شغلی در قطعات خودرو ایجاد می شود.

معاون امور اقتصادی و بین المللی استاندار هم گفت : موقعیت جغرافیایی استانمرکزی بعنوان کریدر شمال به جنوب و شرق به غرب ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

افشون افزود : این شرکت جانمایی خوبی در استان انجام داده است و این شرکت توانش را در انتقال تکنولوژی صرف کند.

وی ادامه داد : استان مرکزی از لحاظ صنایع سنگین و مادر دومین استان کشور است و همه مدیران استان عزم کردند که بتوانند اعتماد سرمایه گذار خارجی و داخلی را جذب کنند و در این کار موفق بوده اند.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذری هم گفت : حجم سرمایه گذاری این شرکت 400 میلیون یورو با مشارکت 60 درصد طرف فرانسوی و 40 درصد سرمایه گذار ایرانی است.