رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

آرامگاه میر علام تفرشی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آرامگاه میر علام تفرشی

Loading the player...

دانلود

درمحله استادیوم تفرش قبرستان قدیمی بنام سماق بنه وجود داشت كه به دلیل گسترش شهردیگرتقریبا اثری ازآن نیست فقط در جنب ساختمان مدرسه شبانه روزی سابق بقعه ای بجای مانده  كه مدفن عالم برجسته وجلیل القدرمیرعلام تفرشی میباشد كه قدمت آن به قرن یازدهم هجری واواخر دوران صفویه میرسد كه البته سنگ قبر آن بواسطه ارزش تاریخی بسرقت رفته است

میرعلام تفرشی از شاگردان مقدس اردبیلی و مورد وثوق كامل ایشان بوده به حدی كه مقدس اردبیلی به شاگردان خود گوشزدمی كنند كه پس از من برای حل مشكلات علمی خود  در شرعیات به میر علام و در عقلیات به امیر فیض ا... عبدالقاهر حسینی تفرشی رجوع كنید

همچنین دراین بقعه اسماعیل خان لشكر نویس تفرشی صاحب نُخَبتُه التواریخ معروف به دبیر نیز مدفون میباشد

 وی استاد بی نظیر در تاریخ میباشد نخبته التواریخ تاریخ جامعی است در نظم و نثر كه از آغاز اسلام تا آخر سلطنت مظفر الدین شاه قاجار نگاشته شده وگزارش ائمه و رجال و جلوس و وفات پادشاهان و ارتحال علما و حوادث مهم و سوانح میباشد و برای هر یك مسله  تاریخی متناسب متین و شیوا تالیف  شده است .