رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اراضی کمیجان با خطر فرسایش خاک مواجه است - نمایش محتوای خبر

 

 

اراضی کمیجان با خطر فرسایش خاک مواجه است

شناسه : 327330124

اراضی کمیجان با خطر فرسایش خاک مواجه است

اراضی کمیجان با خطر فرسایش خاک مواجه است

رئیس اداره منابع‌ طبیعی و آبخیزداری شهرستان کمیجان گفت: اراضی این شهرستان با خطر فرسایش خاک مواجه می باشند که این تهدید رو به افزایش است.

هادی نکویی استفاده بیش از حد از منابع آب، خاک، رعایت نکردن فصل چرای دام، شخم و شیار اراضی، استحصال بیش از حد آب و چرای دام بیشتر از ظرفیت مراتع در شهرستان را عامل اصلی بروز این تهدید عنوان کرد.

وی بیان کرد: فرسایش‌ سطحی، شیاری، آبراهه‌ای و خندقی (گالی)، در صورت بروز امنیت غذایی، حاصلخیزی خاک، منابع آب سطحی، کیفیت آب‌های سطحی، توازن اکولوژیک و منظره طبیعت را در معرض خطر قرار می دهد.

نکویی تصریح کرد: فرسایش خندقی و آبکندی در مراتع روستای نهر پشته و حسین ‌آباد شکرایی در حال افزایش است که این مهم یک خطر جدی برای شهرستان محسوب می‌شود.

رئیس اداره منابع‌ طبیعی و آبخیزداری شهرستان کمیجان با تاکید بر این امر که فرآیند تشکیل آبکندها‌ بسیار پیچیده‌تر از توسعه و بزرگ شدن شیارها است، گفت: به وجود آمدن یک فرورفتگی طبیعی یا غیر طبیعی در سطح توپوگرافی دشت، نخستین مرحله این فرآیند را تشکیل می دهد.

هادی نکویی گفت: متمرکز شدن آب موجود در این فرو رفتگی‌ها موجب روی دادن پدیده انحلال، ایجاد راهروی زیرزمینی شده که گسترش این مورد عامل اصلی ریزش سقف و ظاهر شدن آبکند است.

وی، تغییر در استفاده از زمین، کاربری نامناسب اراضی، استفاده بیش از حد از زمین‌های کشاورزی، چرای بیش از حد مراتع، قطع پوشش گیاهی، افزایش جریان سطحی،ساخت جاده و تغییرات آب و هوایی را از مهمترین عوامل تشکیل آبکند برشمرد.

شهرستان کمیجان با جمعیتی بالغ بر 40 هزار نفر در 96 کیلومتری اراک قرار دارد