رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

آداب مهمانی رفتن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آداب مهمانی رفتن

 

آداب مهمانی رفتن


مهمانی رفتن یکی از اداب پسندیده ما است و ما ایرانیان به مهمانی رفتن و مهمانی دادن مشهور هستیم.

اما می دانیم که مهمانی رفتن اداب خاصی دارد

قبل از مهمانی رفتن به منزل کسی به میزبان اطلاع دهید

اگر قصد دارید برای شام در منزل میزبان بمانید به او اطلاع دهید.

مهمان ناخوانده نبرید.

زنگ ایفون را به طور ممتد فشار ندهید و پشت ایفون خود را معرفی کنید

کلمات کلیدی: آداب مهمانی رفتن، سنت پسندیده، میزبان، مهمان ناخوانده

Key word: Party, Host