رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

احکام روزه و چشیدن غذا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

احکام روزه و چشیدن غذا

آیا چشیدن غذا روزه را باطل می کند؟

چشیدن غذا از ملزومات آشپزی است ، در این فایل صوتی حجت الاسلام مرتجی ، کارشناس پاسخ به مسائل شرعی در مورد اینکه اگر یک آشپز برای تشخیص شوری یا شیرینی غذا مقداری از آن را بچشد ، روزه اش باطل میشود یا خبر؟ پاسخ میدهد.

Do not invalidate the fast food taste