احمد طاهری

 

احمد طاهری

تاریخ تولد: 1 / 7 / 1352

شماره شناسنامه: 408   

نام پدر: حسن

شماره کارمندی: تهیه کننده رادیو

از سال 1375 رسما کا خود را بعنوان گزارشگر در رادیو آغاز کردم و از سال 1376 مشغول به تهیه کنندگی در رادیو شدم و تاکنون به این فعالیت ادامه دادم. در طول این سالها ضمن تهیه کنندگی مشاغل دیگر را هم انجام دادم مانند گزارشگری ، مجری برنامه های ورزشی، صدابرداری و...

در طول این سالها در جشنواره های مختلغ به لطف خدا موفقیت هایی بدست آوردم که برخری از آنها به شرح ذیل می باشد:

 

 1. طی سالهای 78 – 79- 80- 81 بعنوان تهیه کننده برتر در جشنواره ورزشی سازمان انتخاب شدم

 2. در سال 79 جشنواره اقتصاد ------ تهیه کننده برتر

 3. بهترین تهیه کننده جشنواره تولیدات در نمایش کوتاه

 4. بهترین تهیه کننده جشنواره تولیدات در برنامه بسیج

 5. بهترین تهیه کننده جشنواره تولیدات در برنامه دفاع مقدس (ارغنون سکوت)چ

 6. بهترین تهیه کننده جشنواره تولیدات مواد مخدر (چه باید کرد)

 7. بهترین صدابردار در جشنواره تولیدات مراکز به مدت 2 سال (شاخه نبات و کرسی خونه)

 8. منتخب جشنواره فجر رادیویی ( نمایش پس از آن همه سال)

 9. منتخب جشنواره طنز سراسری رادیو بعنوان تهیه کننده (شاخه نبات)

 10. منتخب جشنواره PSA رادیویی (بازی کودکان)

 11. و ....