اجباری شدن استفاده از ماسک

       

با افزایش شیوع ویروس کرونا، اجرای طرح استفاده از ماسک، از امروز در استان مرکزی الزامی است.

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛  همزمان با اجباری شدن استفاده از ماسک در استان مرکزی، خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما، سری به خیابانها و معابر شهر زده و گزارشی از وضعیت توجه به دستورالعملهای بهداشتی تهیه کرده است.

دستورالعملهایی که برخی اصناف و مردم به رعایت آنها پایبندند و بعضی ها بدون توجه به وضعیت شکننده بهداشت و درمان، آنها را  زیر پا می گذارند.

در اجرای دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا و اجرای طرح "ماسک از خانه تا خانه" ارائه خدمات به افراد بدون ماسک ممنوع و همه افراد ملزم به پوشش ماسک هستند.


دانلود