رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

آتش زدن مراتع - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آتش زدن مراتع

Loading the player...

دانلود

 

معایب آتش زدن مراتع

آتش زدن بقاياي مزرعه بعد از برداشت محصول يك كار كاملاً غيرعلمي است، زيرا ميكروارگانيزم‌هاي مفيد خاك كه هوازي بوده و در لايه بالاي خاك قرار دارند بر اثر آتش از بين مي‌روند و خاكي كه ميكروارگانيزم نداشته باشد، مُرده است.خاك زنده كشاورزي پر از ميكروارگانيزم است، بنابراين بزرگترين خسارت به بخش كشاورزي از طريق آتش زدن بقاياي مزرعه است و هيچ منبعي آنرا توصيه نمي‌كند.
   آتش زدن مراتع موجب چه خسارتی می شود

  1. سوزانیدن کاه وکلش و بقایای گیاهی بعد از برداشت ، تولید محصو ل درسال بعد را در واحد سطح کاهش می دهد.

2- سوزاندن کلش وبقایای گیاهی باعث فقیر شدن موادغذائی خاک و موجب بروز عمل فرسایش بادی وآبی وجاری شدن سیل می شود .

3- سوزاندن مراتع علاوه برازبین بردن مواد آلی خاک موجب از بین رفتن حشرات وموجودات خاکزی مفید می شود

4- سرایت آتش به مراتع موجب تخریب مراتع و علوفه احشام می شود

عوامل آتش زدن مراتع:

* از طریق انتقال ته سیگار رهگذران که از خودرو به مراتع کنار جاده ها پرت می شود .

 ** کبریت روشن که به مراتع انداخته می شود

*** از طریق چوپانان ودامداران وگردشگران محترم که پخت و پز می کنند و قبل از ترک محل آتش را خاموشن نمی کنند

**** افرادی که با ایجاد حریق تفریح وشادی می کنند که این عمل باعث از بین رفتن بوته ها  و از بین رفتن پوشش گیاهی می شود و قبل از ترک محل آتش را خاموشن نمی کنند.

اقدامات کشاورزان جهت پیشگیری:

بعد از برداشت نسبت به شخم دور مراتع خود اقدام نمایند تا از حوادث احتمالی در امان باشند

توجه:

گاهی مشاهده میشود که در موقع برداشت مراتع گندم آتش سوزی شده اگر از عوامل ذکر شده نباشد حتماً این مزرعه به بیماری سیاهگ آلوده بوده که دراثر گرما موجب آتش سوزی شده است.