رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

اتحاد مردم و مسئولان در برابر زیاده خواهی‌های آمریکا - نمایش محتوای خبر

 

 

اتحاد مردم و مسئولان در برابر زیاده خواهی‌های آمریکا

اتحاد مردم و مسئولان در برابر زیاده خواهی‌های آمریکا

اتحاد مردم و مسئولان در برابر زیاده خواهی‌های آمریکا

 اقدام دیشب ترامپ در تایید نکردن اجرای برجام از سوی ایران علاوه بر اثبات چندباره قابل اعتماد نبودن آمریکا، زمینه ساز تبلور وحدت مردم و مسئولان ایران اسلامی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی شب گذشته علاوه بر سرباز زدن از تایید اجرای برجام از سوی ایران، با تحریف نام خلیج همیشه فارس، عصبانیتش را از اقتدار ایران آشکار کرد.
رئیس جمهورکشورمان هم در واکنش بهاین اقدا ترامپ، کم سوادی و بی اطلاعی او از تاریخ و جغرافیا را به رخش کشید.
مردم هم که از اولین دقایق انتشار سخنان ترامپ در فضای مجازی بهاین اظهارات سخیف واکنش نشان داده بودند، همچون گذشته بر ایستادگی در برابر زیاده خواهی های آمرکایی ها تایید می کنند.
باید دید آمریکایی ها از گذشته شان در مقابله با جمهوری اسلامی درس خواهند گرفت یا بار دیگر طعم طلخ تحقیر را از دست مردم و مسئولان ایران اسلامی خواهند چشید.