رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

اتاق فکر ‌"مسئله‌شناسی" در استان‌های کشور برگزار شد - نمایش محتوای خبر

 

 

اتاق فکر ‌"مسئله‌شناسی" در استان‌های کشور برگزار شد

اتاق فکر ‌"مسئله‌شناسی" در استان‌های کشور برگزار شد

اتاق فکر ‌

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری از برگزاری ۱۰ اتاق فکر استانی "مسئله شناسی" در استان‌های کشور خبر داد.

سلیمان پاک‌سرشت ظهر امروز در نشست شناسایی مسائل و چالش‌های حوزه محیط زیست و بهداشت استان مرکزی که به میزبانی دانشگاه اراک برگزار شد با اشاره به اهداف و نتایج برگزاری این نشست اظهار داشت: نشست شناسایی مسائل و چالش های حوزه محیط زیست و بهداشت استان مرکزی با رویکرد تهیه و تدوین گزارش مسئله‌شناسی استان برپایه داده‌ها، اطلاعات و اسناد مطالعاتی تشکیل شده است.

وی افزود: همکاری و تعامل میان نخبگان، صاحبان اندیشه، تفکر و ایده، مدیران و مسئولان اجرایی و مجموعه‌های مختلف استانی برای ارائه راهبردهای اجرایی حل مشکلات و چالش‌های منطقه‌ای از اهداف دیگر این نشست به شمار می‌رود.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تصریح کرد: تهیه گزارش مسئله‌شناسی با اولویت نگاهی به توسعه استان‌ها از دیدگاه توجه به مسائل راهبردی، مهم و استراتژیک و از سویی شناسایی راهکارهای موجود برای حل معضلات و چالش‌ها با حضور کارشناسان و نخبگان منطقه‌ای تدوین و تهیه می‌شود.

وی بیان کرد: تهیه گزارش مسئله شناسی در استان ها، طرح مشترک مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در قالب اتاق فکر استان ها پیگیری می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت گزارش تهیه شده در نتیجه برگزاری نشست‌ها گفت: این گزارش تکمیل‌گر گزارش دستگاه‌های اجرایی و مدیریت استان‌ها قلمداد می‌شود چراکه گزارش دستگاه‌های اجرایی با نگاه پروژه‌ای، اعتباری و برپایه نیازها و مطالبات است.

پاک‌سرشت اضافه کرد: این درحالیست که گزارش مسئله‌شناسی استان‌ها با اولویت بازخوانی تجربه‌های گذشته، بررسی علل و عوامل ناکامی‌های اجرای سیاست‌های قبل و ارائه راهبردی اجرایی برای توسعه استان‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برگزاری این نشست‌ها تاکنون بیان کرد: تا به امروز نشست‌های مختلف مسئله‌شناسشی استان‌ها با همکاری 10 اتاق فکر استانی و با حضور محققان و صاحبان اندیشه و ایده برگزار شده است.