جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

اتاق فکر شورای فرهنگ عمومی آشتیان - نمایش محتوای خبر

 

 

اتاق فکر شورای فرهنگ عمومی آشتیان

اتاق فکر شورای فرهنگ عمومی آشتیان

اتاق فکر شورای فرهنگ عمومی آشتیاندر دومین جلسه ی اتاق فکر شورای فرهنگ عمومی شهرستان آشتیان که در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، مسئله مهاجرت شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه تشکیل سلسله جلسات اتاق فکر شورای فرهنگ عمومی شهرستان آشتیان با هدف بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های انجمن های شهرستان و افراد مستعد و متعهد در تدوین اولویت ها و برنامه های مفید، کارا، صحیح و به موقع، دومین جلسه اتاق فکر طبق برنامه زمانی مشخص شده با حضور اکثریت اعضاء امروز در دفتر ریاست فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد.
در ابتدای جلسه مصوبات جلسه قبل شورای فرهنگ عمومی شهرستان مطرح و پیرامون آن صحبت شد.
از جمله مباحث مطرح شده مقطعی بودن برنامه های فرهنگی و هنری شهرستان و مسئله مهاجرت بود که عمده ی زمان جلسه را به خود اختصاص داد.
اعضای جلسه در فضایی صمیمی به ارائه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.
مقرر شد پس از بحث و بررسی و ارائه پیشنهادات اعضاء مجموعه پیشنهادات توسط دبیر جمع بندی شده و در جلسه بعد جهت تصمیم گیری به شورای فرهنگی ارائه شود.