رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

آبچلیک نوک سر بالا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آبچلیک نوک سر بالا

 

 

آبچلیک نوک سر بالا که مهمترین مشخصه اش، همین نوک دراز اوست. 23 سانتی متر طول دارد و از پرندگان مهاجر چهار فصل است در استان مرکزی جوجه آوری نمی کند و در هنگام تخم گذاری به سواحل جنوبی می رود. هنگام تغذیه بسیار پر جنب و جوش است.

کلمات کلیدی:

استان مرکزی- سواحل جنوبی- پرندگان مهاجر- آبچلیک نوک سر بالا - نوک


Ascending beak Abchelik

The most important characteristic of this bird is this same lengthy beak and they has 23 lengths, it is four seasons migrant bird of Markazi province and they don't have breeding in this province, they migrate to southern shore for lay. They have very motion during eating.

Key word: Markazi province - migrant bird - Ascending beak Abchelik