جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

ابلاغ سند ملی کاهش طلاق - نمایش محتوای خبر

 

 

ابلاغ سند ملی کاهش طلاق

ابلاغ سند ملی کاهش طلاق

ابلاغ سند ملی کاهش طلاق

 

سند ملی کاهش و پیشگیری از طلاق برای 110 استان کشور از جمله استان مرکزی ابلاغ شده است که این سند از اول آبان اجرایی میشود..

دبیرکاگروه اجتماعی استانداری مرکزی گفت : مقام معظم رهبری سه جلسه را حضور اعضای شورای اجتماعی کشور و روسای سه قوه پیرامون آسیب های اجتماعی تشکیل دادند که 5 آسیب مورد تاکید ایشان بوده که یکی از این آسیب ها طلاق است.

فتح آبادی گفت : در این میان 17دسته آسیب اجتماعی در کشور 5 آسیب مورد تاکید رهبری شناسایی شدندکه 20 وزارتخانه وسازمان ملی مسئولیت دارند که سالانه به میزان5 درصد وتا پایان برنامه ششم به میزان 25 درصد کاهش صورت گیرد در همین راستا درتمامی استانها به ریاست استانداران ستاد فرهنگیان و اجتماعی کاهش آسیب های اجتماعی تشکیل گشده.

دبیرکارگروه افزود : درکنار سند جامع کاهش وپیشگیری آسیب های اجتماعی با محوریت دفتر اجتماعی ومشارکت42 دستگاه اجرایی دردستور کار قرار گرفته است.

فتح آبادی تصریح کرد : درحوزه طلاق درکنار این سند اصلی یک برنامه مدونی دنبال شده که درهمین راستا شورای انقلاب فرهنگی سندی تحت عنوان سند ملی کاهش وپیشگیری طلاق را برای 110 استان ابلاغ کرده که یکی از این استان ها استان مرکزی است.

وی گفت : گروه کاری ویژه و تخصصی درحوزه خانواده باحضور 17 ستگاه اجرایی تشکیل شده که تا به حال 4 جلسه تشکیل شده درذیل این برنامه ها و کارگروه 5 هسته تخصصی مشاوره ، آموزش و اطلاع رسانی، آمار ، امور شهرستانها و پژوهش شکل گرفته است.

درپایان فتح آبادی افزود : تلاش می شود تا 20 مهر ماه مبالغ اینسند نهایی شود و از اول آبانماه تمامی دستگاه ها طبق برنامه و نقشه راه بتوانن دبرنامه هایشان را در حوزه خانواده اجرایی کنند.