«فرهنگ ماندگار»

 

« فرهنگ ماندگار» یکی از برنامه های تلویزیونی شبکه آفتاب است که با مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه به مدت 5 دقیقه به موضوع وقف می پردزاد

يکي از روشهاي نيکو و سنتهاي حسنه «وقف» است. وقف اموال در راه خدا کليد ماندگاري مال دنياست و در آیات و روایات عدیده‌ای از قرآن کریم سفارش به نزدیک کردن قلوب و محبت و مساعدت به نیازمندان بوسیله سنت ماندگار و حسنه وقف شده است که علاوه بر آثار مذهبي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي، آثار جغرافيايي مهمي را نیز در پی دارد

بر این اساس شبکه آفتاب استان مرکزی در جهت گسترش فرهنگ معنوی وقف، ویژه برنامه فرهنگ ماندگار را با مشارکت  اداره اوقاف و امور خیریه استان مرکزی به تعداد 20 برنامه 5 دقیقه ای با موضوعات اجتماعی و فرهنگی و با اهداف اطلاعاتی آموزشی و ارشادی تربیتی برای مخاطبان تهیه و پخش می کند.

فرهنگ ماندگار با محوریت معرفی طرح فروش اوراق وقفی جهت تکمیل و توسعه بیمارستان آیت اله خوانساری و ...  وتشویق وترغیب مردم جهت مشارکت در این طرح به موضوع سنت حسنه وقف می پردازد

پخش برنامه 5 دقیقه ای «فرهنگ ماندگار» با موضوع وقف و معرفی موقوفات و تکریم واقفان پیشگام در این احسان مانگار در قالب برنامه ترکیبی گزارشی است که در هر برنامه به معرفی طرح فراخوان خرید اوراق وقفی با هدف تامین منابع مالی توسعه فضاهای درمانی سرطان می پردازد

آیتم های برنامه شامل: تهیه و پخش گزارش از خیرین شرکت کننده در طرح، بیماران و همراهان، پزشکان، پرستاران، مسئولین، نریشن تصویر و موسیقی می باشد.

Loading the player...
سال تولید: 1393
عوامل تولید:

 

تهیه کننده: ابراهیم مرادیاشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __