جاماندگان اربعین حسینی(ع) اراک

جاماندگان اربعین حسینی(ع) اراک

 کاروان جاماندگان از قافله اربعین حسینی(ع) اراک مردم عزادار شهر و روستاهای اراک، آنها که دوست داشتند هم اکنون در کربلا باشند و جامانده بودند، امروز رسم اربعین...