زیارت شمس قسمت سوم

زیارت شمس قسمت سوم


 

زیارت شمس قسمت سوم

زیارت شمس عنوان فیلم داستانی است تولید شبکه آفتاب استان مرکزی که در سه قسمت 15 دقیقه ای تولید و از این شبکه پخش شده است

Loading the player...
سال تولید: 91
عوامل تولید:

 

سیمای شبکه آفتاب