جدول پخش برنامه های تبلیغاتی

نامزدهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان مرکزی از شبکه آفتاب

 

سیــمای آفتــاب :

ردیف

روز

تاریخ

ساعت پخش: 17:30

ساعت پخش: 22:30

1

شنبه

1394/11/24

جناب آقای احمد محسنی گرکانی

جناب آقای سید جواد موسوی

2

یکشنبه

1394/11/25

جناب آقای احمد دانش زاده مومن

-

3

دوشنبه

1394/11/26

جناب آقای کاظم سپاسی آشتیانی

جناب آقای محسن محمدی عراقی (اراکی)

4

سه شنبه

1394/11/27

جناب آقای محسن محمدی عراقی (اراکی)

-

5

چهارشنبه

1394/11/28

جناب آقای سید جواد موسوی

جناب آقای کاظم سپاسی آشتیانی

6

جمعه

1394/11/30

جناب آقای احمد محسنی گرکانی

-

7

شنبه

1394/12/01

جناب آقای احمد دانش زاده مومن

-

8

یکشنبه

1394/12/02

جناب آقای کاظم سپاسی آشتیانی

-

9

دوشنبه

1394/12/03

-

جناب آقای احمد دانش زاده مومن

10

سه شنبه

1394/12/04

جناب آقای محسن محمدی عراقی (اراکی)

-

11

چهار شنبه

1394/12/05

جناب آقای سید جواد موسوی

جناب آقای احمد محسنی گرکانی

 

*********************************************

صــدای آفتــاب :

ردیف

روز

تاریخ

ساعت پخش 10:00

ساعت پخش   17:00

1

جمعه

1394/11/23

جناب آقای سید جواد موسوی

جناب آقای احمد دانش زاده مومن

2

شنبه

1394/11/24

-

جناب آقای احمد محسنی گرکانی

3

یکشنبه

1394/11/25

جناب آقای محسن محمدی عراقی (اراکی)

جناب آقای کاظم سپاسی آشتیانی

4

دوشنبه

1394/11/26

-

جناب آقای محسن محمدی عراقی (اراکی)

5

سه شنبه

1394/11/27

جناب آقای کاظم سپاسی آشتیانی

جناب آقای سید جواد موسوی

6

چهارشنبه

1394/11/28

-

جناب آقای احمد دانش زاده مومن

7

پنجشنبه

1394/11/29

جناب آقای احمد محسنی گرکانی

جناب آقای احمد محسنی گرکانی

8

جمعه

1394/11/30

-

جناب آقای کاظم سپاسی آشتیانی

9

شنبه

1394/12/01

جناب آقای احمد دانش زاده مومن

جناب آقای محسن محمدی عراقی (اراکی)

10

یکشنبه

1394/12/02

-

جناب آقای سید جواد موسوی

 

برگی از تاریخ(زندگینامه دکتر چمران)
  اسوه همت
سوم خردادماه سالروز حماسه همیشه تاریخ ایران ،آزادی خرمشهر است
29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گرامی باد
راهیان نور نامی است برای گروه بزرگی از کاروان‌های سیاحتی - مذهبی در ایران که به بازدید از مناطق...